Sari Paavilainen

Sari PaavilainenEläintenkouluttaja (at 2010) Sari Paavilainen on positiivisen vahvistamisen ja koirakoulutoiminnan uranuurtajia Suomessa. Hän on työskennellyt eläintenkoulutuksen parissa jo lähes pari vuosikymmentä. Hänellä on myös eläintenkouluttajan ammattitutkinnon arviointioikeudet. Sari on kouluttanut myös ammattitutkinnon suorittajia oppilaitoksissa ja kouluttaa tällä hetkellä eläintenkouluttajan erikoisammattitutkinnon suorittajia. Sari toimii myös Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n yhteistyökouluttajana kouluttaen diabeteksen ilmaisevia tukikoiria ja kuulokoiria. Työnkuvaan kuuluu myös yhteistyössä Tuire Kaimion kanssa toteutattava eläinnäyttelijöiden koulutus, ja Sari toimii eläinnäyttelijöiden kouluttajana elokuvissa, tv-sarjoissa ja mainoksissa. Sari on myös kirjoittanut ja kääntänyt artikkeleita Canikseen, positiivisen eläinkoulutuksen erikoislehteen, sen alkutaipaleella. Hän on tehnyt yhteistyössä Poptorin kanssa DVD:n Koirien käyttäytyminen. 

 

Sarin polku eläintenkouluttamisen ammattilaiseksi lähti palveluskoirakokeista. Hänellä on ollut hälytyskelpoinen pelastuskoira. Sittemmin hän on osallistunut meripelastuskoiratoiminnan kehittämiseen sen alkumetreillä yhteistyössä Helsingin meripelastusyhdistyksen kanssa. Sari osallistui myös Ilkka Hormilan vetämään ID-hajutunnistuksen pilottikoulutukseen. 

 

Sarin tämänhetkiset kiinnostuksen kohteet ovat koiran lajityypilliset käyttäytymismallien ymmärtäminen ja niiden muokkaaminen sekä koiran hajutyöskentely. 


  

Kommentit